Susunan Dewan Penasihat Pengurus Pusat Ikatan Keluarga Alumni Notariat Univ. Padjadjaran (IKANO UNPAD) Bandung, 2019-2023 :

  1. aa
  2. sdad

Sumber : WA Group PP IKANO UNPAD Bandung 2019-2023  Bid. Tech & Forblic IKANO, FB dan Instagram IKANO UNPAD