Reminder Info Kajian Bandung – Kajian Offline & Online:

 1. 31 Oktober 2020
 2. 01 November 2020
 3. 02 November 2020
 4. 03 November 2020
 5. 04 November 2020
 6. 05 November 2020
 7. 06 November 2020
 8. 07 November 2020
 9. 08 November 2020
 10. 09 November 2020
 11. 10 November 2020