Bacaan Al Qur’an pilihan untuk Ibu hamil:

Semoga kita mendapatkan pahala yang mengalir tiada henti dan mendapat syafa’at kelak dan semoga Allah memberikan anak dan keturunan yang akan memakaikan mahkota dan jubah kepada Ibu dan suami di hari kiamat. Aamiin.

Beberapa metode menghafal Al Qur’an 

Pilih Suratnya, baca dan ikuti Murotalnya. Catat menit dan detik bacaan terakhir sebelum menutup Murotal.

 1. Surat Al Fatihah (surat ke 1)
 2. Surat Yusuf (surat ke 12)
 3. Surat Ibrahim (surat ke 1)4
 4. Surat Maryam (surat ke 19)
 5. Surat Lukman (surat ke 31)
 6. Surat As Sajadah (surat ke 32)
 7. Surat Yasin (surat ke 36)
 8. Surat Al Ikhlas (surat ke 112)
 9. Surat Al Falaq (surat ke 113)
 10. Surat An Nass (surat ke 114)
 11. Ayat Kursi (ayat ke-255 dari Surah Al Baqarah/Surat ke 2)