SUSUNAN DEWAN PENASIHAT 

IKATAN KELUARGA ALUMNI NOTARIAT (IKANO) UNPAD

PERIODE 2019 -2023

Untuk melihat lebih jelas di Handphone,  non aktifkan Rotasi, kemudian miringkan posisi Handphone Anda

SEKERTARIAT PENGURUS PUSAT IKANO UNPAD

Gedung Pascasarjana Lt. 3, Jalan Banda No. 42, Bandung

KETUA   BADAR BARABA, SH, MH.
ANGGOTA   HERDIMANSYAH CHAIDIRSYAH, SH
    REFKI RIDWAN, SH., MBA., Sp.N
    RUKIYANI BADAR, SH
    EVY HYBRIDAWATI, SH.
    ELIS NURHAYATI, SH., MH
    JENNI MARIANI RASPATI, SH.
    Dr. HERLIEN BOEDIONO, SH
    TIEN NORMAN LUBIS, SH.
    Dr. ANTJE MARIANA MA’MOEN, SH.
    ALFI SUTAN, SH.
     IRDAM NOEZAR, SH.
    H. MUCHAMAD ARISANDHI BACHRUM, SH., Sp.1